ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

Ιδανικά για να στεγάσετε εισόδους ή ακόμα και παράθυρα. Τα στέγαστρα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.
Πρώτη κατηγορία είναι το στέγαστρο με μπρατσάκι αλουμινίου και πρόβολο είτε αλουμινίου, είτε με ημιδιαφανή συμπαγή πολυκαρβονικό. Διατίθεται σε δύο στάνταρ διαστάσεις, 1,20 Χ 1,00 και 1,50 Χ 1,00 μέτρων. 
Δεύτερη Κατηγορία είναι το στέγαστρο με μεταλλικό μπρατσάκι και πρόβολο με διαφανή συμπαγή πολυκαρβονικό. Διατίθεται σε μια διάσταση, 1,40 Χ 1,00 μέτρων.
Τρίτη κατηγορία είναι το στέγαστρο με υαλοπίνακα triplex securit και ανοξείδωτα εξαρτήματα. Εδώ έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόζουμε την διάσταση του στεγάστρου.