ΠΕΡΓKΟΛΑ FLEXXY & ΠΕΡΓΚΟΛΑ GRANDE

Η πέργκολα Flexxy και η πέργκολα Grande είναι κατασκευασμένες εξολοκλήρου από προφίλ αλουμινίου Η Flexxy είναι για μικρές προβολές ως και 5,50 μέτρα ενώ η Grande μπορεί να έχει προβολή ως και 8,00 μέτρα. Μπορεί να γίνει η τοποθέτηση τους  σε γραμμή κλασικής πέργκολας με φορούσια όπου εκτός της περγκοτέντας τοποθετούνται και κολώνες με στηθαίο καθώς επίσης και υδρορροή για τη συλλογή των όμβριων υδάτων η μπορεί να τοποθετηθεί με σιδηροκατασκευή με πρόσθετη τοποθέτηση πλαισίου πινακίδας καθώς και υαλοπινάκων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της πέργκολας γίνεται ηλεκτρικά, ενώ για την κάλυψη της χρησιμοποιείται καμβάς pvc blackout. Μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι αντέχει σε δυνατούς ανέμους και μια μικρή κλίση του συστήματος είναι αρκετή για την απορροή των όμβριων υδάτων. Οι μέγιστες διαστάσεις της περγκοτέντας είναι 15,00 Χ 8,00 μέτρα προβολή.

                                                                                                                                                                                                                Τεχνικές λεπτομέρειες Flexxy (pdf)

                                                                                                                                                                                                              Τεχνικές λεπτομέρειες Grande (pdf)